UPP - Партія Українських Патріотів

Закритий форум


  Статут Партії.

  Поделиться
  Maxien SpyOn
  Maxien SpyOn

  Сообщения : 193
  Дата регистрации : 2010-07-19
  Возраст : 26
  Откуда : Київ

  Статут Партії.

  Сообщение  Maxien SpyOn в Ср Июл 21, 2010 12:07 am

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Партія Українських Патріотів є політичною партією, що об’єднує громадян еУкраїни – членів партії, які у своїй діяльності керуються Програмою і Статутом партії та законодавством еУкраїни.

  1.2. Партія здійснює свою діяльність на засадах добровільності, рівноправності, взаємної поваги її членів, дотримання внутрішньопартійної дисципліни, колегіальності керівництва, демократичності, гласності, законності.

  2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

  2.1. Метою Партії Українських Патріотів є виконання Програми партії. Сприяння у примиренні ворогуючих політичних сил еУкраїни.

  2.2. Головними завданнями Партії Українських Патріотів є:

  - сприяння формуванню громадянського суспільства на засадах справедливості, свободи особистості, політичної відповідальності влади;
  - удосконалення політичної системи еУкраїни;
  - створення ефективної, конкурентоспроможної економіки України;
  - сприянню дружніх відносин з блоками Фенікс-Антанта;
  - забезпечення ФАНу для українців;

  2.3. Для здійснення своєї мети та завдань Партія Українських Патріотів:

  - сприяє та бере участь у розробці програм з вирішення проблемних питань для єУкраїни, вживає необхідних заходів, спрямованих на їх реалізацію;
  - вносить пропозиції до органів державної влади України;
  - використовує засоби масової інформації, засновує власні засоби масової інформації;
  - підтримує міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав;
  - бере участь у виборах Президента України, виборах до Парламенту;
  - займається благодійництвом.

  3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

  3.1. Активним членом Партії Українських Патріотів може бути громадянин України, який визнає Програму і Статут Партії Українських Патріотів, бере участь у роботі партії, виконує партійні рішення.

  3.2. У партії добровільне, індивідуальне, фіксоване членство.

  3.3. Членство в активі засвідчується доступом до офіційного форуму партії.

  3.4. Член Партії Українських Патріотів за порушення Статуту Партії Українських Патріотів, невиконання партійних рішень, завдання, своєю діяльністю шкодить репутації Партії Українських Патріотів може бути виключений з активу Партії Українських Патріотів.

  4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

  4.11. Член Партії Українських Патріотів має право:

  - брати участь у роботі партійних зборів, конференцій, форумів партії;
  - обирати і бути обраним до керівних партійних органів;
  - брати участь у реалізації програм, проектів та заходів Партії Українських Патріотів;
  - отримувати інформацію про діяльність Партії Українських Патріотів;
  - матеріально підтримувати Партію Українських Патріотів;
  - пропонувати зміни до Програми і Статуту партії;
  - припинити членство в Партії Українських Патріотів за власним бажанням;
  - дізнаватися о всіх фінансових звітах партії.

  4.12 Член Партії зобов’язаний:

  - визнавати і виконувати норми, викладені у Програмі та Статуті партії, Регламентах партії, дотримуватися рішень прийнятих на партійних зборах;
  - активно пропагувати програмні положення партії, її ідеологію серед громадськості, сприяти зміцненню позицій і авторитету партії в суспільстві;
  - виконувати партійні доручення та звітувати про їх виконання перед партійним осередком, вищими керівними органами партії;
  - брати активну участь у виборах, підтримувати Партію Українських Патріотів та кандидатів, що висуваються партією;

  5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОСОБИ ПАРТІЇ

  5.1. Політрада є керівною силою партії. Політрада партії складається з партійців, які займають посади згідно з Структурою партії. Політрада обирається шляхом всепартійного голосування. Висунутись до політради має право кожен партієць. У своїй діяльності політрада є підзвітною, підконтрольною і відповідальною перед всією Партією Українських Патріотів.

  Засідання Партії Українських Патріотів може бути скликане на вимогу Голови партії, також на вимогу не менше однієї третини її членів.

  Засідання Політради Партії Українських Патріотів вважається повноважним, якщо у ньому бере участь кворум, затверджений у Регламенті. Головує на засіданні Політради Спікер Партії Українських Патріотів.

  5.2.1. Повноваження Козацької Ради Партії:
  - скликає партійні збори та координує організаційні заходи щодо їх підготовки;
  - обрання зі складу Активу Партії Українських Патріотів членів Комітету та їх відкликання;
  - визначення пріоритетів у поточній діяльності Партії Українських Патріотів;
  - ухвалення політичних рішень;
  - розробка стратегії діяльності Партії Українських Патріотів;
  - визначення стратегії і тактики діяльності Партії Українських Патріотів у виборчих процесах;
  - розгляд питань про співробітництво з іншими політичними партіями та громадськими організаціями;
  - погодження кандидатур на посади Голови та заступника Партії Українських Патріотів;
  - обрання, дообрання та відкликання членів Політради Партії Українських Патріотів у період між виборами;
  - розглядає заяви, апеляції, пропозиції та скарги членів партії, партійних органів, посадових осіб та приймає відповідні рішення;
  - розглядає питання та приймає рішення про виключення з партії та про поновлення в партії;
  - у разі відставки або припинення повноважень Голови партії призначає виконуючого обов’язки Голови партії на період до проведення чергових виборів;
  - приймає рішення про скликання позачергових партійних зборів;
  - затверджує зразки символіки партії;
  - затверджує зміни до статуту.

  5.2.2 обовязки Козаків:
  - дотримуватися Козацького статуту.

  5.3. Голова партії є головним представником партії, який обирається на партійних виборах.

  У своїй діяльності Голова партії керується Статутом, Програмою партії, рішеннями Партзборів, та чинним законодавством еУкраїни.

  5.4. Голова Партії Українських Патріотів:

  - здійснює керівництво комітетами Партії Українських Патріотів;
  - вносить на зборах Політради подання щодо кандидатур на посади заступника Голови Партії Українських Патріотів та Керівників Комітетами Партії Українських Патріотів;
  - вносить пропозиції щодо кандидатур для включення до списку претендентів для обрання в парламент еУкраїни від партії;
  - скликає засідання Політради Партії Українських Патріотів;
  - без доручення представляє Партію Українських Патріотів у відносинах з органами державної влади, партіями, підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами, фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
  - укладає угоди з політичними партіями та громадськими організаціями від імені Партії Українських Патріотів схвалені політрадою Партії Українських Патріотів;
  - робить заяви та звернення від імені Партії Українських Патріотів, схвалені політрадою Партії Українських Патріотів;
  - здійснює поточний контроль за використанням майна та коштів Партії Українських Патріотів;

  У своїй діяльності Голова Партії Українських Патріотів є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Політрадою Партії Українських Патріотів.

  5.5. Заступник Голови Партії Українських Патріотів виконуює свої функції згідно затверджених Головою Партії Українських Патріотів обов’язків.

  5.6. У разі відсутності Голови партії його обов’язки виконує заступник.

  6. ПАРТІЙНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  6.1. Засоби масової інформації, засновником яких є партія, у роботі керуються програмними принципами партії та організовують свою роботу згідно з положеннями про їх діяльність які затвердженні рішенням Політради партії.

  7. КОШТИ І МАЙНО ПАРТІЇ

  7.1. Кошти Партії формуються за рахунок щомісячних членських внесків, благодійних пожертв громадян, організацій, а також інших джерел, не заборонених правилами гри.

  7.2. Кошти і майно партії використовуються на виконання статутних завдань.

  7.3. Розмір щомісячних партійних членських внесків становить 15 грн. та є обовязковим для всіх зареєстрованих на Форумі партійців.

  7.4. Обовязковий додатковий внесок з кожної отриманої карти, який становить
  1 голд.

  8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

  8.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту і Програми Партії Українських Патріотів приймається на засіданнях Політради, якщо за них проголосувала більшість делегатів, присутніх на зборах.
  [/color]


  _________________
  Керівник АТ "Ukraine's eLife" та "батько UPP" Max SpyOn

   Текущее время Чт Янв 24, 2019 9:01 am